Showing the single result

30฿

สร้อยทองเหลืองชุบ 14k มีห่วงบนล่าง นำไปทำเป็นสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ เป็นส่วนประกอบต่างหู ร้อยสร้อยทำสายคล้องแว่นและแมส ดีไซน์ได้หลากหลายคุ้มคะ