Showing the single result

86฿

สร้อยทองเหลืองดิบยังไม่ชุบ สามารถนำไปชุบได้ ทองเหลืองสะอาด ของใหม่คะ ทองเหลืองดิบ สามารถนำไปชุบสี หรือชุบทองและเงินจริงหากต้องการระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนาน