• รับเปลี่ยนคืนเฉพาะกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งหรือตัวสินค้ามีปัญหาเท่านั้น
  • อนึ่งทางร้านไม่รับเปลี่ยนคืนทุกกรณี หากไม่มีการถ่ายวิดีโอขณะแกะกล่องไว้เป็นหลักฐาน
  • ทางร้านรับผิดชอบค่าขนส่งคืนและส่งใหม่กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งหรือตัวสินค้ามีปัญหา
  • ทางร้านรับผิดชอบคืนเงินหากสินค้าที่ต้องส่งใหม่หมดหรือไม่สามารถหาตัวชดเชยให้ได้